Number of the records: 1  

systémy účtovné

 1. Subject h.systémy účtovné
  Subject h.accounting systems
  Eco-code657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 376  : Systémy noriem, metód, postupov a metodických prostriedkov na získavanie, triedenie, zaznamenávanie a prezentáciu informácií o účtovnej jednotke; ktoré sú potrebné na splnenie cieľa účtovníctva. Tým je podávať verný a pravdivý obraz o majetkovej, finančnej a výnosovej situácii účtovnej jednotky.
  Database250h - eco-index
  References (49) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (112) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (61) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (54) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1