Number of the records: 1  

škody

 1. Subject h.škody
  Subject h.damages
  Eco-code658.58 - Údržba. Údržbárske práce
  657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 425  : Zdravotná, morálna, majetková alebo finančná ujma. V poistení ide len o prípady, keď škoda zodpovedá dohodnutým alebo inak stanoveným poistným podmienkam, potom hovoríme o poistnej udalosti.
  Database250h - eco-index
  References (142) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (194) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (67) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1