Number of the records: 1  

štatistika demografická

 1. Subject h.štatistika demografická
  Subject h.statistics of population movement
  Eco-code312 - Štatistika obyvateľstva. Demografická štatistika
  314 - Demografia
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 39  : Metóda zberu číselných údajov (dát) týkajúcich sa obyvateľstva, ktoré prezentuje v štatistikách obyvateľstva.
  Database250h - eco-index
  References (30) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (72) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (161) - BOOKS
  subject heading

  subject heading