Number of the records: 1  

štúdie prípadové

 1. Subject h.štúdie prípadové
  Subject h.case studies
  Eco-code338.24 - Hospodárske riadenie
  303 - Metódy spoločenských vied
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 103  : Prípadová štúdia - situačná metóda, ktorá sa aktívne využíva pri štúdiu marketingu. Stimuluje sa ňou záujem, provokuje myslenie. Táto metóda vytvára priaznivú situáciu pre prezentáciu osobného názoru, umožňuje individuálnu účasť, akumuluje údaje.
  Database250h - eco-index
  References (380) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (213) - ARTICLES
  (13) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  subject heading

  subject heading