Number of the records: 1  

technológie informačné

 1. Subject h.technológie informačné
  Subject h.information technology
  Eco-code007 - Kybernetika. Systémová veda
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 121  : Súbor technológií, ktorý sa používa na prípravu a spracovanie údajov, ale aj riadenie informácií a procesov na dosiahnutie účinnejších a efektívnejších výsledkov optimalizáciou manažmentu zdrojov a distribúcie informácií a know-how. Základnými komponentmi IT podniku sú: hardvér, základný softvér (operačné systémy, systémy na riadenie databázy atď.) a aplikačný softvér. ICT/IT je súhrnné označenie súboru prostriedkov a postupov na zber, prenos, spracúvanie, uchovávanie a prezentáciu informácií.
  Database250h - eco-index
  References (108) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (52) - ELECTRONIC RESOURCES
  (718) - BOOKS
  (18) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1