Number of the records: 1  

televízia

 1. Subject h.televízia
  Subject h.television
  Eco-code654 - Telekomunikácia. Oznamovanie. Technika diaľkového ovládania
  621.39 - Oznamovacia elektrotechnika
  Database250h - eco-index
  References (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (283) - ARTICLES
  (75) - BOOKS
  subject heading

  subject heading