Number of the records: 1  

terms of trade

 1. Subject h.terms of trade
  Subject h.terms of trade
  Eco-code339.5 - Zahraničný obchod
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 837  : Reálne výmenné relácie (skratka TT) - ekonomickou podstatou je existencia príčinného vzťahu medzi pomerom cien dvoch výrobkov a medzi množstvom, v akom budú tieto dva druhy tovaru vymieňané. TT sú v zahraničnom obchode jedným z najvýznamnejších ukazovateľov kvality zapojenia krajiny do medzinárodnej deľby práce. Čím je hodnota reálnych výmenných relácií vyššia, tým vyššie je zvýhodnenie danej krajiny, ktoré vyplýva z cenového vývoja v zahraničnom obchode.
  Database250h - eco-index
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (2) - eco-index
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading