Number of the records: 1  

transfer technológie

 1. Subject h.transfer technológie
  Subject h.transfer of technology
  Eco-code330.341.1 - Rozvoj výrobných síl. Technický pokrok
  339.5 - Zahraničný obchod
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 367  : Proces komunikácie a sprostredkovania vedeckých poznatkov, zručností, technológií, metód a organizácie výroby s cieľom dosiahnuť ich rozšírenie a dostupnosť širokému spektru ekonomických subjektov.
  Database250h - eco-index
  References (53) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (49) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (21) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

  To the basket