Number of the records: 1  

trh finančný

 1. Subject h.trh finančný
  Subject h.financial market
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 275  : Predstavuje systém inštitúcií a nástrojov zabezpečujúcich pohyb peňazí a kapitálu v rôznych formách medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi na základe ponuky a dopytu.
  Database250h - eco-index
  References (100) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (45) - ELECTRONIC RESOURCES
  (822) - BOOKS
  (22) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1