Number of the records: 1  

trh poistný

 1. Subject h.trh poistný
  Subject h.insurance market
  Eco-code368 - Poisťovníctvo
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 341  : Je súčasťou finančného trhu. Je to miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po produktoch poistenia. Konkurencieschopnosť sa prejavuje prostredníctvom tvorby cien a produktov podobne ako na ostatných trhoch. Podľa priestoru, na ktorom poisťovňa pôsobí a podľa toho, do ktorej oblasti smeruje jej podnikanie, delíme poistný trh na vecný poistný trh a investičný poistný trh.
  Database250h - eco-index
  References (20) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (485) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (449) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (111) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1