Number of the records: 1  

trh svetový

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date04.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (11) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (88) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (379) Catalogue documents - ARTICLES
  (140) Catalogue documents - BOOKS
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.trh svetový
  Subject h.world market
  Eco-code339.5 - Zahraničný obchod
  339.13 - Trh všeobecne. Analýza trhu
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 803  : Najrozvinutejšia podoba tovarových vzťahov, ktoré sa rozvinuli v priebehu histórie tovarovej výroby. Je to miesto, kde sa stretáva svetová ponuka so svetovým dopytom po určitom tovare. Svetový trh predstavuje všetky kúpy a predaje, ku ktorým medzi rozličnými subjektmi svetových tovarových vzťahov (všetkými krajinami) dochádza za určité obdobie.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.