Number of the records: 1  

ukazovatele ekonomické

 1. Subject h.ukazovatele ekonomické
  Subject h.economic indicators
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 225  : Číselné ukazovatele dokumentujúce stav ekonomickej konjunktúry v národnej ekonomike, v regionálnych zoskupeniach, resp. vo svetovom hospodárstve ako celku. Ide o také ukazovatele akými sú veľkosť hrubého domáceho produktu, miera infláce, miera nezamestnanosti, veľkosť vonkajšieho zadlženia, hodnota svetového obchodu a pod.
  Database250h - eco-index
  References (202) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (4) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (325) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (16) - ELECTRONIC RESOURCES
  (918) - BOOKS
  (11) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1