Number of the records: 1  

ukazovatele finančné

 1. Subject h.ukazovatele finančné
  Subject h.financial ratios
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 159  : Sú to pomery medzi položkami súvahy a ďalších finančných výkazov. Poskytujú informácie o hospodárení daného podniku alebo aj podklady na porovnávanie s inými spoločnosťami, resp. hodnotenie vývoja finančného stavu spoločnosti v čase (posudzovanie vývoja časového radu finančných ukazovateľov).
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (264) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (213) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (363) - BOOKS
  subject heading

  subject heading