Number of the records: 1  

únik mozgov

 1. Subject h.únik mozgov
  Subject h.brain drain
  Eco-code331.55 - Mobilita pracovných síl
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 30  : Migrácia vzdelaných a kvalifikovaných pracovníkov do inej krajiny s cieľom dosiahnuť lepšie mzdové alebo sociálne podmienky. Krajina pôvodu stráca drahocenný ľudský kapitál, do ktorého investovala prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy.
  Database250h - eco-index
  References (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (41) - ARTICLES
  (8) - BOOKS
  subject heading

  subject heading