Number of the records: 1  

úver bankový

 1. Subject h.úver bankový
  Subject h.bank credit
  Eco-code336.77/.78 - Úver. Úrok
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 881  : Poskytnutie finančných prostriedkov bankou právnickým alebo fyzickým osobám za vopred dohodnutých podmienok. Bankový úver má charakter pôžičky. Vplýva na rozsah peňažného obehu, vytvára tlak na emisiu meny. Bankové úvery tvoria hlavnú súčasť úverových vzťahov.
  Database250h - eco-index
  References (185) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (529) - ARTICLES
  (99) - BOOKS
  subject heading

  subject heading