Number of the records: 1  

väzba spätná

 1. Subject h.väzba spätná
  Subject h.feedback
  Eco-code303 - Metódy spoločenských vied
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 766  : Spojenie medzi prvkami v rámci systému, pri ktorom výstupy z určitého prvku prostredníctvom iných prvkov systému pôsobia na vstupy tohto prvku.
  Database250h - eco-index
  References (78) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (114) - ARTICLES
  (31) - BOOKS
  subject heading

  subject heading