Number of the records: 1  

vedenie

 1. Subject h.vedenie
  Subject h.management - leadership
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 382  : Sociálny proces, v ktorom vedúci hľadá dobrovoľnú účasť podriadených v snahe dosiahnuť ciele organizácie. Ide o schopnosť viesť alebo umenie presviedčať, usmerňovať a stimulovať podriadených ku kvalitnej práci a k dosahovaniu cieľov firmy. Vedenie musí byť prítomné na všetkých úrovniach organizácie.
  Database250h - eco-index
  References (11) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (49) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (147) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (264) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading