Number of the records: 1  

vedomosti

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date13.06.2018
  Database250h - eco-index
  References (582) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (453) Catalogue documents - ARTICLES
  (181) Catalogue documents - BOOKS
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.vedomosti
  Subject h.knowledge
  Eco-code0 - Všeobecnosti. Veda a vedomosti všeobecne
  Look insteadznalosti
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 383  : Sústava predstáv, faktov, pojmov, teórií a poznatkových štruktúr, ktoré si jednotlivec zapamätal a osvojil. Sú výsledkom procesov vnímania, poznávania, vzdelávania, vlastného učenia sa, experimentovania i praktických a životných skúseností. Ako synonymá sa uvádzajú pojmy poznaky a znalosti, ktoré v širšom význame môžeme chápať ako informovanosť, ovládanie niečoho.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.