Number of the records: 1  

voľby

 1. Subject h.voľby
  Subject h.elections
  Eco-code324 - Voľby. Plebiscity. Referendum
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 23  : Voľby ako slobodná súťaž predstavujú primárnu podmienku fungovania zastupiteľskej organizácie. Základom slobodných a spravodlivých volieb je všeobecné, rovné a priame volebné právo s tajným hlasovaní. Voľbami sa moc prenáša z občana na jeho predstaviteľov - zastupiteľov. Priamymi voľbami celoštátneho významu sú parlamentné a prezidentské voľby, ale dôležité sú aj voľby do orgánov samospráv a územných celkov.
  Database250h - eco-index
  References (169) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (290) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (255) - BOOKS
  subject heading

  subject heading