Number of the records: 1  

výhody konkurenčné

 1. Subject h.výhody konkurenčné
  Subject h.competitive advantages
  Eco-code339.137 - Konkurencia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 408  : Základné východisko moderných podnikateľských stratégií, ktorého základom je hodnotenie podnikových schopností a trhovej pozície v závislosti od toho, či ich využijú ako výhodu vo vzťahu ku konkurencii. Konkurečná výhoda je kľúčom na dosahovanie nadpriemernej ziskovosti. Schopnosť alebo pružnosť ponúkať zákazníkom výrobok alebo službu, ktorá bude uspokojovať ich potreby lepšie než ponuka konkurencie, otvára cestu k vyšším objemom predaja za vyššiu cenu.
  Database250h - eco-index
  References (352) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (298) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (80) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1