Number of the records: 1  

výroba

 1. Subject h.výroba
  Subject h.production
  Eco-code338.4 - Výroba. Služby podľa hospodárskych sektorov
  658.5 - Organizácia výroby. Plánovanie výroby. Konštrukcia. Kontrola výroby
  338.3 - Všeobecné otázky výroby
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 918  : Proces transformácie výrobných zdrojov (výrobných faktorov) na výrobky a služby určené na spotrebu a investície. Výroba je každá činnosť, ktorá vytvára nejaký prítomný alebo budúci úžitok, prítomné alebo budúce uspokojenie, či už v hmotnej (výrobky) alebo nehmotnej (služby) podobe.
  Database250h - eco-index
  References (478) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (894) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (731) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1