Number of the records: 1  

výsledok hospodársky

 1. Subject h.výsledok hospodársky
  Subject h.deal - economic outcome
  Eco-code657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 327  : Ukazovateľ podnikovej ekonomiky vypovedajúci o úrovni transformačného procesu podniku, teda o jeho schopnosti transformovať vstupy na výstupy. Je teda rozdielom medzi výnosmi, ktoré podnik dosiahol a nákladmi, ktoré vynaložil. Ak sú výnosy väčšie ako náklady, dosiahol podnik zisk, ak sú naopak náklady väčšie ako výnosy, je hospodárskym výsledkom strata.
  Database250h - eco-index
  References (430) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (537) - ARTICLES
  (261) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1