Number of the records: 1  

vzdelanie ekonomické

 1. Subject h.vzdelanie ekonomické
  Subject h.economic education
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Database250h - eco-index
  References (57) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (28) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (34) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1