Number of the records: 1  

vzťahy medziľudské

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date14.07.2017
  Database250h - eco-index
  References (89) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (247) Catalogue documents - ARTICLES
  (249) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.vzťahy medziľudské
  Subject h.human relations
  Eco-code331.104 - Pracovný pomer všeobecne. Industrial relations. Labour relations
  316.4 - Sociálne procesy
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 54  : Teória, zakladateľom ktorej je profesor E. Mayo, ktorý v rokoch 1927-1933 prehodnotil na základe svojho pozorovania predchádzajúce poznatky o úlohe zamestnancov podniku ako obyčajného prívesku stroja. Tvrdí, že podnik nie je len systém zameraný na dosahovanie maximálneho zisku, ale je to tiež spoločenstvo ľudí, ktorí majú cítiť uspokojenie z dobre vykonanej práce. Základom medziľudských vzťahov v podniku je teda psychologické pôsobenie na zamestnancov podniku, aby pracovali s chuťou a oddanosťou k firme.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.