Number of the records: 1  

zariadenia rekreačné

 1. Subject h.zariadenia rekreačné
  Subject h.recreation facilities
  Eco-code338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Database250h - eco-index
  References (25) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ARTICLES
  (11) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1