Number of the records: 1  

základ dane

 1. Subject h.základ dane
  Subject h.tax base
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník. Bratislava: SPRINT, 2002, s. 938  : U fyzických osôb suma vyjadrujúca rozdiel príjmov a výdavkov preukázateľne vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov; u právnických osôb je to rozdiel medzi príjmami (výnosmi) a výdavkami (nákladmi) vynaloženými na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
  Database250h - eco-index
  References (184) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (249) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (9) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1