Number of the records: 1  

zákony ekonomické

 1. Subject h.zákony ekonomické
  Subject h.economic laws
  Eco-code330.11 - Ekonomické javy a zákony
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 226  : Zákony, ktoré odrážajú správanie sa ľudí v procese výroby, rozdeľovania, výmeny a spotreby statkov a služieb. Ich odhalenie predpokladá uskutočniť tri základné etapy vedeckého bádania: 1. formulovanie problému, 2. vypracovanie teórie, 3. testovanie jej hypotéz. Ak sú empirické údaje v súlade s danou teóriou, je správna a na jej základe možno formulovať príslušné ekonomické zákony.
  Database250h - eco-index
  References (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (33) - ARTICLES
  (15) - BOOKS
  subject heading

  subject heading