Number of the records: 1  

zámery podnikateľské

 1. Subject h.zámery podnikateľské
  Subject h.business plans
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Database250h - eco-index
  References (77) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (96) - ARTICLES
  (36) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1