Number of the records: 1  

závierka účtovná

 1. Subject h.závierka účtovná
  Subject h.financial statements
  Eco-code657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 449  : Štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám využívajúcim tieto informácie. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v súlade s legislatívnou normou a v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke.
  Database250h - eco-index
  References (900) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (407) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (190) - BOOKS
  subject heading

  subject heading