Number of the records: 1  

zdravotníctvo verejné

 1. Subject h.zdravotníctvo verejné
  Subject h.public health service
  Eco-code614 - Verejné zdravotníctvo
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 93  : Systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Jeho organizáciu a výkon upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Database250h - eco-index
  References (86) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (86) - ARTICLES
  (57) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.