Number of the records: 1  

zdroje finančné cudzie

 1. Subject h.zdroje finančné cudzie
  Subject h.foreign financial sources
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 264  : Umožňujú rýchlejšiu a rozsiahlejšiu tvorbu podnikového kapitálu pri zakladaní podniku a zmeny podnikového majetku v súvislosti so zmenenou situáciou na trhu. Cudzie finančné zdroje napomáhajú k zvyšovaniu efektívnosti podnikania, k rastu rentability vlastného kapitálu a tým aj k rastu trhovej ceny akcie.
  Database250h - eco-index
  References (116) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (85) - ARTICLES
  (6) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1