Number of the records: 1  

zdroje ľudské

 1. Subject h.zdroje ľudské
  Subject h.human resources
  Eco-code331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 171  : Zamestnanci podniku od nástupu do zamestnania, cez zaškolenie, vývoj, vedenie, odmeňovanie po prepustenie, alebo aj nástup do dôchodku. Predstavujú nenahraditeľné základné zdroje ako predpoklad fungovania akejkoľvek organizácie. Zabezpečujú koordinované pôsobenie, zhromažďovanie a využívanie ďalších základných zdrojov: materiálových a finančných. Riadenie ľudských zdrojov a ich neustále skvalitňovanie (predovšetkým vzdelávaním) je najdôležitejšou úlohou podnikového manažmentu.
  Database250h - eco-index
  References (102) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (645) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (899) - ARTICLES
  (31) - ELECTRONIC RESOURCES
  (512) - BOOKS
  (15) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1