Number of the records: 1  

zdroje ľudské

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date02.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (120) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (625) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (560) Catalogue documents - BOOKS
  (15) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.zdroje ľudské
  Subject h.human resources
  Eco-code331.101.2 - Úloha práce v spoločnosti
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 171  : Zamestnanci podniku od nástupu do zamestnania, cez zaškolenie, vývoj, vedenie, odmeňovanie po prepustenie, alebo aj nástup do dôchodku. Predstavujú nenahraditeľné základné zdroje ako predpoklad fungovania akejkoľvek organizácie. Zabezpečujú koordinované pôsobenie, zhromažďovanie a využívanie ďalších základných zdrojov: materiálových a finančných. Riadenie ľudských zdrojov a ich neustále skvalitňovanie (predovšetkým vzdelávaním) je najdôležitejšou úlohou podnikového manažmentu.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.