Number of the records: 1  

zisk

 1. Subject h.zisk
  Subject h.profit - surplus
  Eco-code330.11 - Ekonomické javy a zákony
  657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník. Bratislava: SPRINT, 2002, s. 949  : Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými nákladmi. Ak sa do úvahy berú len explicitné náklady, vyčíslený zisk bude mať charakter účtovného zisku. Ak sa okrem explicitných nákladov pri celkových nákladoch uvažuje aj s implicitnými nákladmi, rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými nákladmi bude vystupovať ako čistý ekonomický zisk.
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (506) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (817) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (426) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading