Number of the records: 1  

zmeny klimatické

 1. Subject h.zmeny klimatické
  Subject h.climate changes
  Eco-code502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 89  : Zmena spôsobená priamo alebo nepriamo ľudskou činnosťou, ktorá mení zloženie svetovej atmosféry a ktorá je navyše pozorovaná okrem prirodzených zmien klímy za porovnateľné časové obdobie (čl. 1 ods. 2 Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, Oznámenie č. 548/2006 Z. z.).
  Database250h - eco-index
  References (137) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (152) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (299) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1