Number of the records: 1  

zodpovednosť

 1. Subject h.zodpovednosť
  Subject h.liability - responsibility
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  349.2 - Pracovné právo
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník. Bratislava: SPRINT, 2002, s. 959  : Vzťah určitého subjektu k právnej, resp. morálnej povinnosti určenej zákonom, zmluvou alebo spoločenskými normami.
  Database250h - eco-index
  References (87) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (179) - ARTICLES
  (159) - BOOKS
  subject heading

  subject heading