Number of the records: 1  

zodpovednosť právna

 1. Subject h.zodpovednosť právna
  Subject h.legal liability
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  349.2 - Pracovné právo
  Database250h - eco-index
  References (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (56) - ARTICLES
  (30) - BOOKS
  subject heading

  subject heading