Number of the records: 1  

Ekonomika firiem 1998. Medzinárodná konferencia

  1. TitleEkonomika firiem 1998. Medzinárodná konferencia (5.-6.5.1998 : Bardejovské Kúpele, Slovensko)
    Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
    References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ