Number of the records: 1  

Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky

 1. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  TownBratislava 5
  See linkFakulta hospodárskej informatiky EU
  University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics
  Faculty of Economic Informatics University of Economics Bratislava
  EUBFHI
  FHI
  Dekanát FHI
  Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Former Caption Entry : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  Database210v - vendor
  References (12) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (656) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (82) - ARTICLES
  (35) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - publisher
  (8) - vendor
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (69) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

Number of the records: 1