Number of the records: 1  

Národohospodárska fakulta EU. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

 1. TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
  TownBratislava
  See linkKatedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU
  NHF KRE
  KRE
  KVR
  EUBFNHKVR
  FNHKVR
  Former Caption Entry : Katedra regionálneho rozvoja a práce NHF
  Department of Public Adminstration and Regional Development
  KVSaRR NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  Former Caption Entry : Národohospodárska fakulta EU. Katedra regionálneho rozvoja a geografie
  Database210v - vendor
  References (51) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - súbor autorít korporácií a akcií
  (20) - BOOKS
  (724) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1