Number of the records: 1  

Národohospodárska fakulta EU. Katedra hospodárskej politiky

 1. TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra hospodárskej politiky NHF EU
  NHF KHP
  KHP
  EUBFNHKHP
  FNHKHP
  KHP NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (168) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ARTICLES
  (11) - súbor autorít korporácií a akcií
  (13) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

Number of the records: 1