Number of the records: 1  

Národohospodárska fakulta EU. Katedra financií

 1. TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra financií NHF EU
  NHF KVF
  KVF
  KFI
  EUBFNHKFI
  FNHKFI
  KF NHF
  See alsoFormer Caption Entry : Katedra verejných financií NHF EU. (Bratislava, Slovensko)
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (129) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (66) - ARTICLES
  (17) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (30) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1