Number of the records: 1  

Národohospodárska fakulta EU. Katedra financií

 1. TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra financií
  TownBratislava
  See linkKatedra financií NHF EU
  KF NHF
  See alsoFormer Caption Entry : Katedra verejných financií NHF EU
  Parent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  Database210v - vendor
  References (80) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (94) - ARTICLES
  (17) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (49) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.