Number of the records: 1  

Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu

 1. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra manažmentu FPM EU
  FPM KPM
  KPM
  EUBFPMKPM
  FPMKPM
  KM FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (60) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (17) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1