Number of the records: 1  

Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska

 1. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra podnikovohospodárska FPM EU
  FPM KPO
  KPO
  EUBFPMKPO
  FPMKPO
  KPH FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (154) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (33) - ARTICLES
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (46) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation