Number of the records: 1  

Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska

 1. TitleFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska
  TownBratislava
  See linkKatedra podnikovohospodárska FPM EU
  FPM KPO
  KPO
  EUBFPMKPO
  FPMKPO
  KPH FPM
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu
  Database210v - vendor
  References (167) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (33) - ARTICLES
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (47) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1