Number of the records: 1  

Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva

 1. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva ((Bratislava, Slovensko))
  See linkKatedra účtovníctva FHI EU
  FHI EU - KÚČ
  KÚČ
  See also Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  Later Caption Entry : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (117) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (28) - BOOKS
  corporation

  corporation

Number of the records: 1