Number of the records: 1  

Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov

 1. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkFakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU
  Faculty of international relations University of economics in Bratislava
  EUBFMV
  FMV
  Dekanát FMV
  Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Database210v - vendor
  References (17) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (745) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (217) - ARTICLES
  (50) - súbor autorít korporácií a akcií
  (5) - vendor
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (36) - BOOKS
  (85) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

Number of the records: 1