Number of the records: 1  

Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta

 1. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta
  TownBratislava
  See linkNárodohospodárska fakulta EU
  NHF EU
  Faculty of the National Economy
  FNH
  NHF
  EUBNHF
  EUBFNH
  Faculty of National Economy EU
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Database210v - vendor
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (658) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) - ARTICLES
  (16) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - publisher
  (11) - vendor
  (307) - BOOKS
  (82) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.