Number of the records: 1  

Šlosárová, Anna

 1. Name and Surname Šlosárová Anna
  Name and titlesprof. Ing. Šlosárová Anna PhD.
  Professional Orientationekonóm, odbor: teória riadenia a plánovania
  WorkplaceEUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source of Data Verification : Profesori docenti 1940-2000, 2000
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (425) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (8) - BOOKS
  (76) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFHIKUA (1.7.1977 -)