Number of the records: 1  

Laskovičová, Tatiana

  1. Name and Surname Laskovičová Tatiana
    Name and titlesMgr. Laskovičová Tatiana
    WorkplaceEUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
    Database200 - súbor autorít osobných mien
    References (41) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ