Number of the records: 1  

Daňo, Ferdinand

 1. Name and Surname Daňo Ferdinand
  Name and titlesprof. Ing. Daňo Ferdinand PhD.
  WorkplaceEUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (374) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  (47) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBOBFKMA (15.6.1983
Number of the records: 1