Number of the records: 1  

Bláhová, Mária

 1. Name and Surname Bláhová Mária
  Name and titlesPhDr. Bláhová Mária PhD.
  WorkplaceEUBFAJKIK - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (105) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (22) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE